Badania dla firm

Czystość mikrobiologicznahttps:

• 2021-09-10 08:45:28  •  tryb: pełny wpis

Jednym z podstawowych działań prowadzonego przez nas laboratorium jest czystość mikrobiologiczna (oraz badania z tego zakresu) świadczona dla firm działających w branży tekstylnej, polimerowej papierowej. Ponadto swoje usługi wykonujemy dla przedsiębiorstw obsługujących sektor meblowy oraz medyczny. Od 2002 roku posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w PCA w zakresie AB 388, a także certyfikat akredytacji w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa OiB. To sprawia, że jesteśmy najstarszą jednostką tego typu w naszym kraju.

 
 
 

© www.zasadyobowiazuja.pl   /   Dodaj do katalogu