Zarządzanie zespołem

Jakie są współczesne wyzwania HR?https:

• 2019-12-04 12:45:25  •  tryb: pełny wpis

Rynek pracy od lat ewoluuje, a wraz z nim zmienia się podejście do pracowników. Zmiany społeczne wywołują napięcia widoczne także w podzespołach firmy. Naukowcy i praktycy próbują zdiagnozować jakie są współczesne wyzwania HR? Dla pracownika atrakcyjne są takie instrumenty motywowania niematerialnego jak: elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, wynagradzanie pracownika za indywidualne zasługi. Równie ważna jest kultura organizacyjna firmy, która wolna jest od dyskryminacji ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie etniczne.

 
 
 

© www.zasadyobowiazuja.pl   /   Dodaj do katalogu